Diversiplein

Durf te vragen om er samen voor te gaan!

Hoe bereik je jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond?
Hoe werk je drempels weg voor jongeren en jouw organisatie?
Hoe kan je tieners met diverse achtergronden motiveren om animator te worden?

Diversiplein

Wanneer? Waar?

Momenteel zijn er geen events gepland

Wat, voor wie, hoe?

We luisteren eerst naar twee professionals van Uit De Marge en Tumult.

Uit De Marge: over jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie

We trappen ons Diversiplein af met een haarfijne uitleg over maatschappelijke kwetsbaarheid. Daarbij worden aandachtspunten besproken waar animatoren op kunnen letten.

Aan de hand van de ‘7 B’s van toegankelijkheid’ kom je te weten hoe jouw speelplein of vakantiewerking actief haar drempels kan verlagen naar kinderen, jongeren en ouders toe.

Tumult: over anderstalige jongeren met een migratieachtergrond

In het tweede deel van Diversiplein bespreken we allerlei drempels die jongeren met een ‘andere’ culturele achtergrond ervaren. We bespreken zowel de drempels die deze jongeren kunnen ervaren binnen jouw speelplein of vakantiewerking, als de drempels die jullie zelf ervaren als verantwoordelijken. Thema’s die aan bod zullen komen, zijn o.a.: taal, gewoontes en tradities, structuur en voeding.

Nadien bespreken we samen welke concrete acties jullie zelf kunnen ondernemen om actief drempelverlagend te werken. Als houvast worden een aantal tips en tricks aangereikt die gebaseerd zijn op concrete ervaringen vanuit verschillende invalshoeken: het project Wereldspelers, zomerkampen en animatorcursussen binnen Tumult.

Niet alleen woorden, maar ook daden!

We werken daarna in kleinere groepjes aan denktafels. Samen willen we naar antwoorden zoeken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen met diverse achtergronden effectief doorstromen naar het animatorenteam? We vertrekken vanuit het perspectief van positieve diversiteit: de overtuiging dat we met een divers team sterker kunnen staan. We formuleren samen mogelijke acties die we kunnen realiseren. Je gaat naar huis met een concreet werkplan voor jouw speelplein of vakantiewerking.

"Mensen in armoede komen nauwelijks in aanraking met vrijetijdsaanbieders." Lees het artikel "Hoe dicht je de kloof".

Waarom organiseert Bosco Base deze workshop?

Bosco Base organiseert vormingen en ondersteunt speelpleinen en vakantiewerkingen in Vlaanderen. We stimuleren jongeren om hun persoonlijke vaardigheden te ontdekken. Vanuit de pedagogische visie van Don Bosco spelen en werken we samen. We wensen alle leden van onze samenleving de mogelijkheid tot persoonlijke groei toe via actieve participatie binnen de verschillende vormen van vrijwilligerswerk in onze Don Boscowerkingen. Diezelfde kansen willen we ook bieden aan kwetsbare jongeren die we (nog) niet voldoende bereiken. Die stap willen we samen met alle bereidwillige speelpleinen en vakantiewerkingen zetten!

Neem deel aan de workshop Diversiplein

Hebben we je interesse gewekt? Of ken je iemand die zonder twijfel geïnteresseerd zal zijn? Spread the word … not the virus!
Als je niet kan wachten, kan je alvast een kijkje nemen op de website van Wereldspelers.