HOE COMMUNICEER ik MET OUDERS?

Bron: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk


WAT WILLEN OUDERS WETEN?

Speelpleinen hebben heel wat informatie te delen en ouders hebben heel wat vragen over de werking. Ouders zijn niet als één groep te benaderen in communicatie. Ga gericht informeren via meerdere kanalen en analyseer welke middelen het beste werken.

Relevante zaken om ouders over te informeren:

 • Praktisch: uitstappen, zwemmen, verloren voorwerpen, financiën en kortingen
 • Kindgerelateerd: krijgen ze genoeg water als het warm weer is, wat eten ze vandaag, bij wie kan een kind terecht als het zich niet goed voelt, diversiteit/inclusie, wat heeft mijn kind gedaan vandaag

"Bij ons hangen er boven de uitgang symbolen van de activiteiten. Kinderen kiezen de uitgang van de activiteit die ze vandaag hebben gedaan. Zo zien ouders direct wat hun kind die dag heeft uitgespookt."

 • Inhoudelijk: wie zijn de animatoren, hoe zit het speelsysteem in elkaar, hoe gaan jullie om met de jonge leeftijd van animatoren, welke regels en afspraken zijn er voor de kinderen, hoe gaan jullie om met het open terrein en weglopende kinderen, wat is de eigenheid van het speelplein, waarom houden jullie niet de hele zomer werking
"In het ouderboekje legden we uit hoe ons Open Speelaanbod in elkaar zit en wat de visie erachter is. Sindsdien kijken ouders met een andere blik naar animatoren." pleinleiding

Middelen om te communiceren met ouders:

 • Offline: ouderboekje, nieuwsbrief/krantje per week, huishoudelijk reglement, het ouderbord
 • Online: Facebookpagina of Facebookgroepen, via de website
 • Persoonlijk: een onthaal- of zwaaimoni, een ouderfeest of Open Speelpleindag, ouders ‘op de koffie’

"Wij steken structuur in de boodschappen op ons ouderbord zodat het blijft opvallen. Info die altijd uithangt of verandert per week, een aparte kleur per leeftijdsgroep of een aparte kleur voor iets dat iedereen gelezen moet hebben."

Je organiseert een infoavond maar ouders komen niet opdagen? Plan volgend jaar een thema-avond over veiligheid, opvang, speelsysteem, privacy ... en kijk hoeveel opkomst daar is.


WAT WILLEN OUDERS JOU VERTELLEN?

Niet alleen willen speelpleinen ouders informeren, ook ouders hebben heel wat te vertellen.

89,6 % van de ouders vindt het belangrijk om animatoren voldoende op de hoogte te brengen van bijzondere kenmerken van hun kind. Dat kan gaan over eventuele beperkingen maar evenzeer over ‘het is vandaag hun verjaardag’, ‘ze zijn wat ziek’ of ‘ze hebben slecht geslapen’.

Vertrouwen is daarbij belangrijk. Vertrouwen dat er met de informatie aan de slag gegaan wordt maar ook dat de informatie discreet behandeld wordt.

De volgende zaken helpen om vertrouwen te scheppen:

 •  Een vast aanspreekpunt
 •  Een telefoonnummer waarvan ze zeker zijn dat er iemand opneemt
 •  Weten wie de telefoon zal opnemen
 •  Foto's uithangen van de (hoofd)animatoren
 •  Informatie opschrijven in een ouderschriftje
 •  Terugkoppeling 's avonds over hoe de dag verlopen is


MEET THE PARENTS

Speelse tool voor jeugdwerkbegeleiders

Een goede relatie opbouwen met ouders, hoe doe je dat? 'Meet the parents' is een speels reflectie-instrument waarmee begeleiders in het jeugdwerk in team kunnen uitzoeken hoe hun jeugdwerking toegankelijk kan zijn voor ouders en hoe je een positieve relatie met hen kan uitbouwen.

Die tool van De Aanstokerij is beschikbaar bij Bosco Base. Je kan hem uitlenen: vorming@donbosco.be.