Seminar on Safeguarding

Seminar on Safeguarding is een seminarie van twee en een halve dag, waar 28 internationale deelnemers en 4 trainers elkaar zullen ontmoeten en uitwisselen over praktijken en beleid inzake veiligheid van kinderen en jongeren. Samen werken jullie een plan uit dat kan vertaald worden naar je eigen werking.