Aswoensdag

Wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Maar als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Uit het evangelie volgens Matteüs (zesde hoofdstuk).

Dit stukje evangelie wordt voorgelezen op Aswoensdag, de start van de veertigdagentijd die ons voorbereidt op Pasen. Het is een tijd van inkeer, van solidariteit en van soberheid. Als teken van de wil tot ommekeer krijgen christenen die dag een askruisje op hun hoofd.


Categorie: evangelie
Tags:
Vasten
Barmhartigheid
Aswoensdag