Bartimeüs

Bartimeüs riep: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Uit het evangelie volgens Marcus (10de hoofdstuk)

Het vreemde aan dit verhaal is dat de blinde letterlijk en figuurlijk diegene is die kan zien. Hij die blind ziet wie Jezus écht is, aan hem worden de ogen geopend…

Categorie: evangelie
Tags:
Zien
Blind
Wonder
Jezus