Bemind worden en beminnen

Wie doorheeft dat hij bemind wordt, bemint op zijn beurt, en wie bemind wordt, kan alles verkrijgen, in het bijzonder van jongens. Dat vertrouwen verwekt als het ware een elektrische stroom tussen de jongens en de Oversten. De harten gaan open en laten hun noden kennen en leggen hun tekorten bloot. Die liefde maakt dat de Oversten de vermoeienissen, de lasten, de ondankbaarheden, de storingen, de tekortkomingen, de nalatigheden van de jongens verdragen. Jezus Christus heeft het geknakte riet niet gebroken en de smeulende vlaspit niet gedoof. Dat is jullie model.

Brief van Don Bosco gericht aan de salesiaanse gemeenschap van Valdocco (1884)


Categorie: don Bosco
Tags:
Beminnen
Liefde
Jongeren
Jezus Christus