Dopen

Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiede het dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde.

Uit het evangelie volgens Lucas (3de hoofdstuk).

Gedoopt zijn heeft een invloed op mensen. Als je gedoopt bent, kan je dit niet meer missen. Welke invloed heeft gedoopt zijn op jou?


Categorie: evangelie
Tags:
Dopen
Jezus
Heilige Geest
Invloed
Gedoopt
Doopsel