Geven

Die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; allen wierpen ze er iets in van hun overvloed maar zij offerde van haar armoede al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.

Uit het evangelie volgens Marcus (12de hoofdstuk)

En jij? Geef jij alleen maar datgene wat je over hebt en wat dus gemakkelijk is om te geven. Of deel je datgene wat je zelf ook nodig hebt. Het verschil lijkt subtiel, maar het is een niet onbelangrijk verschil.


Categorie: evangelie
Tags:
Armoede
Overvloed
Offeren
Delen
Geven