Haat of liefde?

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je liefhebt wie jou liefhebt, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

Uit het evangelie volgens Matteüs (vijfde hoofdstuk).

Hoe gemakkelijk is het om te vertoeven in je eigen omgeving, binnen je eigen vriendengroepen, in dezelfde sociale klasse, tussen mensen met dezelfde doelen. En hoe gemakkelijk is het om van daaruit kritiek op de ander te geven. Het evangelie roept ons niet op om de ander te beoordelen maar om de ander een hand toe te steken. Geen oog om oog maar de ander je wang toekeren.


Categorie: evangelie
Tags:
Liefde
Vriendschap
Haat
Vijanden
Goed
God