Het onkruid tussen de tarwe

Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsstijd is, tegen de maaiers zeggen:
"wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur." 

Uit het evangelie volgens Matteüs (dertiende hoofdstuk). 

Het komt erop aan dat we op het juiste moment het 'kwade' in ons leven aanpakken,
zonder iets af te doen van onze talenten, ons kunnen, ons zijn.


Categorie: evangelie
Tags:
Tarwe
Oogst
Onkruid
Kwaad
Talenten
Evangelie
Jezus