in overvloed

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.


Uit het evangelie volgens Matteüs (veertiende hoofdstuk).


Door niet alles voor onszelf te houden kunnen anderen misschien ook genieten van wat wij hebben. Maar misschien gaat het ook niet zomaar om delen, misschien geeft Jezus wel een heel ander soort brood dat de honger stilt ...


Categorie: evangelie
Tags:
Jezus
Brood
Vissen
Broodvermenigvuldiging
Delen
Honger