Maak mij tot een instrument

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

dat ik, waar haat is, liefde breng


waar schuld is: vergeving
waar tweedracht is: eenheid
waar dwaling is: waarheid
waar twijfel is: geloof
waar wanhoop is: hoop
waar duister is: licht
waar narigheid is: blijheid


Geef dat ik zoek
niet zozeer getroost te worden, als wel te troosten
niet zozeer begrepen te worden, als wel te begrijpen
niet zozeer bemind te worden, als wel te beminnen.


Want wie geeft, ontvangt
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf
wie vergeeft, wordt vergeven
wie sterft, krijgt eeuwig leven.

Amen. 

 Franciscus van Assisi


Categorie: gebed
Tags:
Gebed
Vrede
Liefde
Vergeving
Eenheid
Waarheid
Geloof
Hoop
Licht
Blijheid
Troost
Begrip