Avondwoordje

Niemand zal in je geloven totdat jij in jezelf gelooft

Avondwoordje

Niemand zal in je geloven totdat jij in jezelf gelooft

"Ik kan het." Drie korte woorden die tegelijkertijd zo krachtig zijn. Geloven in jezelf begint vaak bij het geloven dat je iets kunt. Door deze boodschap regelmatig uit te spreken, activeer je positieve gedachten in je onderbewustzijn. Deze bevestiging kan je helpen meer vertrouwen in jezelf te krijgen.

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan diep zitten en er is geen snelle oplossing voor. Daarom is het belangrijk om hierover te praten, ook al is het moeilijk om jezelf kwetsbaar op te stellen. Anderen kunnen je helpen je talenten, kwaliteiten en je ware zelf te ontdekken, waardoor je zelfvertrouwen een boost krijgt.

Zelfvertrouwen is een ware superkracht. Zodra je in jezelf gelooft, begint de magie.

WAAR

Dit avondwoordje kan in eender welke ruimte gehouden worden.

Inhoud

Voor dit avondwoordje baseren we ons op de spreuk van een van de posters avondwoordjes van Bosco Base: “Niemand zal in je geloven, totdat jij in jezelf gelooft.”

We kunnen pas in onszelf geloven wanneer we het vertrouwen krijgen van anderen om iets te doen en om boven onszelf uit te stijgen.

Lied of tekst

We kiezen voor een verhaal van Don Bosco, verteld vanuit het perspectief van “het scheermesje”. Hier vind je de tekst. Tijdens het doe-moment kan het lied “Have a little faith in me” beluisterd worden. Misschien zorgt een akoestische versie voor extra sfeer?

Sfeer

We zorgen voor een stemmig ingerichte ruimte. Kaarsjes behoren tot de mogelijkheden. Aan een van de muren hangt de poster van Avondwoordjes. Indien er veel deelnemers zijn, kunnen er meerdere posters in de ruimte hangen.

Ergens vooraan of centraal ligt een scheermesje (als het kan is dat een oud model, dat kan openklappen), eventueel aangevuld met materialen die aan een kapperszaak doen denken.

Verloop

Inleiding

  • De deelnemers komen rustig binnen.
  • De ruimte is stemmig ingericht. Centraal ligt een scheermesje en eventueel wat kappersspullen.
  • De begeleider stelt een aantal vragen die betrekking hebben op het scheermesje:

Welk voorwerp is dit?
Waaraan doet je dit denken?
Wat is het doel van dit voorwerp?
Wat zijn mogelijke gevaren bij het gebruik ervan?
Heeft iemand hier al negatieve ervaringen mee?

Midden

  • We laten het scheermesje aan het woord en lezen.
  • De begeleider leest het verhaal voor (zie “lied of tekst”).
  • We geven wat duiding bij het verhaal:

De jongen kon pas beginnen geloven in zichzelf, omdat hij het vertrouwen had ervaren van Don Bosco.

Zelfvertrouwen begint wanneer anderen aangeven in jou te geloven.

De begeleider zet het lied “Have a little faith in me” op. Terwijl het lied opstaat, kunnen de deelnemers op een post-it neerschrijven wat hun zelfvertrouwen doet groeien of wat zij (kunnen) doen om anderen zelfvertrouwen te geven.

Slot

Wanneer het lied gedaan is of wanneer de deelnemers gedaan hebben met schrijven, leest de begeleider een aantal post-its voor.


Tags:
zelfvertrouwen
in jezelf geloven
Avondwoordje by Bosco Base www.avondwoordjes.be