Niet van brood alleen

Jezus ging weg van de Jordaan en zwierf veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’

Uit het evangelie volgens Lucas (4de hoofdstuk)

De vraag is zeer eenvoudig, waarvan leef jij? Wat geeft leven? Hoe laat jij anderen écht leven.

Categorie: evangelie
Tags:
Jordaan
Bekoring
Woestijn
Jezus
Duivel
Brood
Leven