Rijk Gods

Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem: "Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods."

Uit het evangelie volgens Marcus (12de hoofdstuk)

Moet je het koninkrijk van God zien als een bepaalde plaats of ruimte. Is het een voorstelling van iets heel concreets? Of moeten we er samen voor zorgen dat dat koninkrijk waarvan sprake hier en nu wordt opgebouwd door ons mensen?


Categorie: evangelie
Tags:
Koninkrijk Gods