Soms ontmoet je een mens

Soms ontmoet je een mens
bij wie je mag zijn zoals je bent
onzeker en klein
iemand bij wie je veiligheid vindt,
en weet dat je ondanks je fouten
echt wordt bemind.
Soms ontmoet je een mens
met een warm voelend hart
Daar voel je je geborgen
in leed en in smart
In aanvoelend weten
zonder te vragen
wordt je geholpen
jouw zorgen te dragen.
Soms ontmoet je een mens
die jouw warmte vraagt
en wie jij je innigste liefde toedraagt
Zo ontstaat harmonie
is het goed om te leven
Wat jou geschonken is
mag je verder geven.


Categorie: tekst
Tags:
Jezelf zijn
Ontmoeting
Vriendschap
Liefde