Spelen

Samen spelen breekt open,
doet stillen onstuimig worden,
maakt geweldigen gevoelig.

Spel ontwapent
en plaatst eerlijkheid in het hart van het leven.

Spel doet zingen
en brengt mensen jong en oud, dicht bijeen.

Wie speelt, heeft lief
en voelt de ander aan tot in het diepste van zijn vezels.

Spel creëert verbondenheid
en spreekt de taal van vriendschap.

Spelen doet deugd.


Categorie: tekst
Tags:
Spelen
Spel
Vriendschap