Talenten

Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid." 

Uit het evangelie volgens Matteüs (vijfentwintigste hoofdstuk). 

 We kennen het verhaal: de man met het ene talent stopte het in de grond en deed er niets mee. Wat we hebben gekregen, daarmee moeten we ook aan de slag gaan.


Categorie: evangelie
Tags:
Talenten
Evangelie
Jezus