Tuin

De bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en ied'reen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat àl wat sterft zal bloeien.


Categorie: tekst
Tags:
Natuur
Leven
Sterven
Dood
Verrijzenis