Verzet tegen armoede

Meer dan 1 op 6 van de kinderen en jongeren in België (of 16%) leeft in armoede! 16% van de kinderen en jongeren maakt dagelijks mee dat er binnen het gezin onrechtvaardige keuzes gemaakt moeten worden: “koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf?” Dit is onaanvaardbaar, want België is een rijk land! De welvaart en het welzijn van kinderen en jongeren, hun vermogen om de wereld aan te kunnen, is in grote mate afhankelijk van de gezinscontext waarin deze kinderen en jongeren opgroeien. De maatschappij zou moeten instaan voor een rechtvaardige verdeling en democratische toegang tot de materiële, immateriële en natuurlijke rijkdommen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat armoede niet in stand wordt gehouden. Het is de enige manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.


Categorie: tekst
Tags:
armoede
België
onrechtvaardigheid