Do like I do

23 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Iedereen staat in een kring. Eén vrijwilliger staat in het midden. Deze is de leider van de ‘dans’. De leider zingt, terwijl ze in de kring rondstapt, het liedje: “Do like I do, I do, I do". De kring herhaalt dit. De leider zingt vervolgens: “I do like this”. Nadat ze dit heeft gezegd neemt ze een creatieve, leuke standbeeldpose aan. De kring herhaalt de zin en neemt dezelfde pose aan. De leider zingt vervolgens “I do like that” en gaat voor iemand staan en weer neemt ze een leuke houding aan. De kring herhaalt “I do like that” en herhaalt deze pose. De persoon waar de leider is gaan voorstaan neemt nu de plaats in de cirkel over en begint opnieuw al zingend aan het spel. “Do like I do, I do, I do…”

(Op deze manier proberen we de kinderen creatief te laten zijn in hun denken het aannemen van houdingen)