Familieke

36 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Iedere speler schrijft op een stuk papier een zelfgekozen schuilnaam. Deze briefjes worden ingezameld door de begeleider. Alle namen worden één keer voorgelezen. Dan begint er iemand een naam te raden, bvb. "Ik denk dat jij E.T. bent". Als dit juist is, behoort de persoon wiens naam geraden is tot de familie van diegene die juist raadde. Zij mogen dan samen raden tot ze een fout maken. Als men fout gegokt heeft, is het aan diegene bij wie men gokte om verder te spelen.  Als men een ganse "familie" wil inpalmen, moet men alle namen van die groep noemen. 

Variant: er kan gevraagd worden dat de schuilnaam alleen uit een thema word gekozen.

Materiaal

voor iedere speler een balpen en papier