Fluit eens even

19 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Een drietal spelers verlaat het lokaal. Aan de overgebleven spelers wordt de kern van het spel uitgelegd, namelijk dat het fluitje dat ze moeten doorgeven eigenlijk aan de rug van de begeleider hangt. Iedereen zit met de handen op de rug wanneer een eerste speler binnenkomt. Aan deze spelers wordt het hele spel uitgelegd: er wordt een fluitje doorgeven,
daarom hebben de spelers hun handen op de rug. Nu en dan zal er gefloten worden. Er moet dus geraden worden bij wie het fluitje zich bevindt. Opgelet: Als begeleider probeer je steeds met je rug naar de zoekende speler te staan en zorg je ervoor dat iedereen makkelijk bij het fluitje kan. Je loopt best onopvallend rond in de kring.

Materiaal

Fluitje aan een touw vastgemaakt