Groepsindeling: Interview

4 likes, kennismaking
Terug naar overzicht

Uitleg

De cursisten lopen door de ruimte en zoeken groepjes bij elkaar in de door de instructor genoemde grootte. De cursisten in elk groepje moeten drie overeenkomsten met elkaar hebben, bv. alle drie een jonger zusje, zwarte schoenen, of hetzelfde lievelingsvak op school. De cursisten mogen elkaar vragen stellen om geschikte groepjes te kunnen vormen.