Groepsindeling: Tombola

2 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Schrijf alle getallen op waarbij het maximumgetal de grootte van je groep is. Doe dat twee keer. Voorbeeld: zitten er tien cursisten op je cursus, dan schrijf je twintig papiertjes met daarop: 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – … – 10 – 10 .  Laat de cursisten elk een biljet trekken, zodat ze elk één nummer hebben van een tot tien. Gooi de dubbels in een tonnetje en trek de leden van ploeg 1 (eerste vijf getrokken getallen) en ploeg 2 (volgende vijf).

Materiaal

Pen & papier