Hanengevecht

16 likes, animerend
Terug naar overzicht

Uitleg

Iedere speler draagt aan de linkerhiel een spoor (= wimpel) die lichtjes vastgemaakt is. De hanen stellen zich op, verspreid over het terrein. Gehurkt trachten zij al springend een spoor van hun tegenstrever te veroveren. Welke haan kan de meeste sporen bemachtigen?

Variant: Het spel wordt gespeeld in twee teams die elk een andere kleur spoor hebben. Ieder team probeert zo veel mogelijk sporen van elkaar te veroveren. Wie verliest kan bij de spelleider een nieuw gaan halen. De groep met de meeste sporen wint.

Materiaal

wimpel per speler