Knoop; Olifantenknoop; Chinese knoop

30 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Eén speler (of meerdere spelers) gaat even buiten. Ondertussen geeft de groep elkaar de handen en vormen een lange ketting. Dan proberen ze de ketting in de knoop te leggen door over, onder de handen en/of benen te kruipen van andere spelers in de ketting. De speler die buiten gewacht heeft, probeert de knoop te ontwarren door de groep terug over/onder de armen of benen te sturen.