Voorwerpenkim

12 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Er liggen allerlei voorwerpen samen. De spelers mogen de voorwerpen gedurende korte tijd bekijken, waarna ze worden afgedekt met een doek. De spelers noteren de voorwerpen die ze konden onthouden. De moeilijkheidsgraad kan verhoogd worden door, wanneer de voorwerpen bedekt zijn, te vragen alleen die voorwerpen op te schrijven met een bepaalde kleur.

Varianten: 

  • de voorwerpen passen steeds twee aan twee (zoals naald en draad).De spelers moeten de juiste combinatie opschrijven.
  • alle voorwerpen worden achter elkaar getoond.

Materiaal

Allerlei voorwerpen
een doek