Woordenparen maken

14 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Iedereen wandelt rond met een papiertje op zijn rug waar een woord op staat. Iedere speler mag aan een andere speler maximum twee vragen stellen om te weten te komen wat er op zijn papiertje te lezen staat. Als een speler vermoedt wat het is, tracht hij met één of meerdere spelers een samengesteld woord te vormen. Natuurlijk mag niemand een woord verraden noch aanmoediging geven om bij iemand te gaan staan.

Materiaal

Woorden die samenstellingen kunnen vormen (op papiertjes geschreven)
spelden om de papiertjes op te hangen (2x spelden).