Bosco Base

Wij beloven jongeren te assisteren in hun groei om samen met anderen zich positief en sociaal te bewegen in de wereld.

Jongeren zoeken hun plek in – en geven vorm aan – een ­voortdurend veranderende wereld. Dat deden ze in het Italië van Don Bosco, dat doen ze hier en nu. Waar ze tijd en ruimte vinden om samen met anderen thuis te komen, te spelen, te leren en na te denken over wat voor hen belangrijk is en waarom, daar groeien hun vaardigheden, hun zelfwaarde en hun zelfbewustzijn. Zo kunnen ze gefundeerd en kritisch de keuze maken om zich positief en ­sociaal te bewegen in de wereld.

 Vanuit die keuze creëren jongeren op hun beurt plaatsen waar ­andere kinderen en jongeren dezelfde elementen terugvinden. Dat zichzelf versterkend proces is volgens ons de motor voor de warme, rechtvaardige en solidaire samenleving van morgen. Die sneeuwbal aan het rollen brengen, is ons doel. Daarom geven we plekken vorm waar jongeren net die tijd, ruimte en kansen ­krijgen. Gestuurd en gedragen door vrijwilligers, vol verbeeldingskracht, plezier en creativiteit. 

Don Bosco’s pedagogische aanpak, zijn assisterende stijl en zijn aandacht voor kwetsbare jongeren zijn daarbij ons houvast. Vanuit zijn traditie gaan we in dialoog met jongeren, ­organisaties en het beleid van nu en co-creëren we sterke hedendaagse ­experimenteerruimtes, waar vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en zingeving samenkomen.

We dragen onze ervaring en expertise ook met veel overtuiging uit en implementeren ze duurzaam in de bredere maatschappij.

Wat doen we?

Vorming en engagement in binnen- en buitenland zijn onze expertisedomeinen, samenwerking en netwerking onze troeven.

Bosco Base vormt jongeren tot animator, hoofdanimator en instructor. We gaan samenwerkingsverbanden aan met andere jeugdorganisaties en met sectoren buiten het jeugdwerk zoals onderwijs en jeugdhulp. We maken internationaal vrijwilligerswerk mogelijk binnen het wereldwijde Don Bosconetwerk. We ondersteunen speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco en spelen in op hun noden en vragen. We laten de stem van de animatoren horen en tonen hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is. We bieden jongeren een platform aan waar ze hun ideeën kunnen uittesten, we organiseren ontmoetingsmomenten en bieden verdiepende activiteiten aan. We begeleiden jongeren bij hun inzet als vrijwilliger in binnen- en buitenland. Door een engagement op te nemen in het jeugdwerk verwerven jongeren vaardigheden voor het leven.

Hoe doen we het?

Vrijwilligers sturen ons en maken ons tot wat we nu zijn.

Bosco Base is sinds het prille begin een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers zouden we niet bestaan. De hele werking ademt vrijwilligerswerk uit. Vrijwilligers krijgen vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspraak en participatie via werkgroepen, stuwgroepen en beleidsorganen zoals de raad van bestuur en de algemene vergadering.

In een veilige context en met de nodige begeleiding worden vrijwilligers uitgedaagd om zich te engageren, te experimenteren, bij te leren en nieuwe projecten op te zetten. Ze sleutelen aan hun persoonlijke ontwikkeling, zowel competentie- als talentgericht, beleven plezier en smeden duurzame vriendschapsbanden.

Waar gaan we naartoe?

Bosco Base is een landelijk erkende jeugdorganisatie, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Om de vier jaar wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld met daarin de beleidsopties en strategische keuzes voor de komende periode. Op basis van die nota krijgen we de nodige middelen om aan de slag te gaan.

Beleidsnota 2022-2025

Hier kan je de beleidsnota downloaden.