Partners

We maken de keuze om bruggen te bouwen met zoveel mogelijk andere organisaties die hetzelfde voor ogen hebben als wij. Daarom gaat Bosco Base samenwerkingsverbanden aan met het jeugdwerk in Vlaanderen, het onderwijs, de jeugdhulp en internationale Don Bosco-organisaties.

Don Bosco-organisaties