Onze geschiedenis

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt.
(J.W. von Goethe).

Even terug in de tijd, naar het jaar 1959.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog Richtte de salesianen en zusters van Don Bosco verschillende speelpleinen op. Er was namelijk nood aan bescherming van de jongeren tegen de gevaren van de straat en om hen een evenwichtige maaltijd en zinvolle ontspanning te bieden. In de loop der jaren hebben de salesianen en zusters van Don Bosco speelpleinen opgericht. Het was Arthur Delhaye, een Waalse salesiaan, die Kaderschool Don Bosco opstartte om voor de animatoren van de speelpleinen vorming te kunnen organiseren. In Oud-Heverlee vond de eerste instructorcursus plaats van 14 tot 16 februari 1959. Vanaf de start waren vorming en de inzet van vrijwilligers erg belangrijk.

Die eerste cursussen zijn amper nog te vergelijken met de animatorcursussen zoals die vandaag gegeven worden: opstaan om 6 uur ’s morgens, eerst naar de mis, theoretische les in een klaslokaal, jongens en meisjes apart, een examen op het einde van de cursus, afsluiten van de cursusdag om 22 uur.

Eind 1994 trok de Kaderschool Don Bosco zich terug uit het toenmalige Nationale Dienst voor Openluchtleven en ging ze een samenwerking aan met de Katholieke Jeugdraad. Vanaf dat ogenblik werd het activiteitenpakket flink uitgebreid. Wegens die groei en de vaststelling dat de huidige benaming en structuur niet meer up-to-date waren, werd een denkproces opgestart, met als resultaat in maart 1996 de omvorming van Kaderschool Don Bosco tot Jeugddienst Don Bosco. Een andere belangrijke stap was de aanvraag in 1996 bij de Vlaamse overheid Afdeling Jeugdwerk om erkend te worden als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Na een eerste inspectie werden we toegelaten tot het stagejaar. Eind 1997 kwam dan het heuglijk nieuws dat we vanaf 1 januari 1998 als landelijk georganiseerd jeugdwerk erkend zouden zijn. Vanaf dat moment stonden we eindelijk volledig op eigen benen.

Door die landelijke erkenning kon Jeugddienst Don Bosco vzw verder groeien. Naast vormingscursussen en dienstverlening aan speelpleinen werden er internationale activiteiten georganiseerd, zingevingsactiviteiten aangeboden en samenwerkingen met sectoren buiten het jeugdwerk op poten gezet. Jeugddienst Don Bosco stond mee aan de wieg van Don Bosco Youth-Net, een Europees netwerk van verschillende Don Boscojongerenorganisaties. Op dit ogenblik telt dat netwerk achttien organisaties uit zestien Europese landen. Tot op vandaag zijn we de trekkende partner van dat netwerk.

We zijn als Don Boscojeugdorganisatie meer dan ooit gemotiveerd om – samen met zovele enthousiaste vrijwilligers – het beste uit jongeren naar boven te halen en volop te blijven werken aan verbondenheid. Waar nodig slaan we nieuwe wegen in.

In mei 2023 lanceerde Jeugddienst Don Bosco een nieuwe naam: Bosco Base. De ingrediënten bleven dezelfde: jongeren, Don Bosco, vorming, plezier, vrijwilligers en zingeving. Maar met een nieuwe naam en een eigentijdse look-and-feel lieten we een nieuwe wind waaien door de organisatie.