MIJN ZOON OF DOCHTER ALS SPEELPLEINANIMATOR?

Wist je dat jouw zoon of dochter een leuke zomervakantie kan beleven en tegelijkertijd vaardigheden voor het leven verwerft? Als speelpleinanimator – beter bekend in de oren als moni – spendeert jouw kind zijn/haar tijd op een zinvolle manier én kan hij of zij helemaal openbloeien.

animator ouders speelplein
EEN SPEELS ENGAGEMENT

Animatorschap heeft op meerdere vlakken een positieve impact op de vaardigheden van jouw kind. Op de Don Boscospeelpleinen en -vakantiewerkingen krijgt hij of zij de kans om samen met zijn of haar medeanimatoren het speelplein helemaal van zichzelf te maken. Ze bereiden er samen spelen voor, mogen hun creatieve ideeën de vrije loop laten en dragen samen verantwoordelijkheid voor een grote groep kinderen.

Na de speelpleindag ruimen de animatoren samen op, zetten ze het materiaal voor de volgende dag klaar, knutselen ze aan de indeling en oefenen ze de toneeltjes van de volgende dag. Je kind krijgt de ruimte om met zijn ideeën aan de slag te gaan, maar zal daarin steeds gecoacht worden door de rest van het animatorenteam. Een meerderjarige pleinleider houdt steeds een oogje in het zeil. Op een speelse manier en in een veilige leeromgeving zal jouw kind zijn sterktes ontdekken.

“Animator zijn heeft mij geholpen om keuzes te maken voor mijn toekomst.” Emma
EEN BIJZONDERE VERTROUWENSBAND

Natuurlijk houdt Don Boscoanimator zijn veel meer in dan verantwoordelijkheid dragen en talenten ontdekken. Door in groep te werken, bouwt jouw zoon of dochter hechte vriendschappen op. In die hartelijke en vertrouwde Don Boscosfeer kan je kind helemaal zichzelf zijn.

Het is onder andere door die groepsdynamiek dat de Don Boscowerkingen zich van andere jeugdwerkingen onderscheiden. Zij hechten veel waarde aan die sterke vertrouwensband. Met werkgroepen, teambuildings en de jaarwerking zetten de animatoren zich doorheen het hele jaar ook in om die vriendschapsbanden te onderhouden. Die verbondenheid zorgt er bovendien voor dat je kind zich ook in de maatschappij solidair zal opstellen.

EEN TOEGEWIJDE PASSIE

Als Don Boscoanimator engageert jouw kind zich vrijwillig en uit passie voor de kinderen. Een centje bijverdienen is niet waar de animatoren in de eerste plaats aan denken. Het zijn de fijne sfeer, de vriendengroep en de plezierige omgeving waarvoor zij elke speelpleinzomer het speelplein of de vakantiewerking komen. Omdat ze zelf mogen kiezen hoeveel weken ze als animator werken, valt het engagement wel perfect te combineren met een reisje of vakantiewerk in de zomer.

EEN MOOI GEBAAR

Het is bijzonder dat jij, als ouder, jouw zoon of dochter verantwoordelijk laat zijn voor iemand anders’ kinderen – voor hen het dierbaarste op de wereld. Jouw kind kan de waarden en normen, die jijzelf belangrijk vindt, doorgeven aan de volgende generatie. Het kleinste gebaar kan de dag van een kindje al maken. Je mag dus best trots zijn als jouw zoon of dochter zich als Don Boscoanimator engageert!