Sjoefoemi

Sjoefoemi is een tweejaarlijks weekend voor alle (hoofd)animatoren en verantwoordelijken van de speelpleinen en vakantiewerkingen van Don Bosco. Het weekend staat in het teken van ontmoeting, uitwisseling, plezier en ontspanning!

Ons Sjoeteam, een geëngageerde bende vrijwilligers, doet er alles aan om het weekend in goede banen te leiden en er een onvergetelijke ervaring van te maken voor alle deelnemende jongeren.

Op Sjoefoemi organiseren we creatieve activiteiten, ontstaan er spontane samenwerkingsverbanden tussen werkingen, spelen we een avondspel, zijn we competitief én sportief, leren we je de enige echte Sjoedans aan, beleven we vooral veel plezier, is er plaats voor bezinning en een avondwoordje, maken we tijd voor écht ontmoeten, enz.

Tijdens dat weekend willen we alle betrokken jongeren bedanken voor hun vrijwillig engagement op een speelplein of vakantiewerking. Zij staan immers bijna iedere zomerdag klaar om kinderen en jongvolwassenen op te vangen en speels te begeleiden. Als wederdienst willen we die fantastische jongeren op onze beurt de kans geven om zich volledig uit te leven tijdens Sjoefoemi. Bovendien krijgen ze de kans om enthousiaste leeftijdsgenoten te ontmoeten. Dankzij die ontmoetingen ontstaat er een spontane uitwisseling van ideeën en ervaringen, die ze nadien kunnen gebruiken tijdens zomerse speeldagen.