Het begon
met een droom

Het begon
met een droom

Waar

In de slaapzaal of buiten (onder de sterrenhemel).

Inhoud

Op jonge leeftijd (hij was 9 of 10 jaar oud) had Giovanni een droom die hem zijn hele leven zou bijblijven. Pas op latere leeftijd zou hij begrijpen wat de betekenis was van die droom.

Lied of tekst

De tekst van de droom van Don Bosco.

Een lied dat verwijst naar “dromen”:

Live the dream

Een Don Boscolied dat aanspoort om de droom te (be)leven

Dreamer

“Je kan alles zien wat je verlangt, jongen.”

Ruimtevaarder

Een kleine schooljongen heeft de droom om ruimtevaarder te worden

Sfeer

Je kan het avondwoordje houden als iedereen in bed ligt. Indien dit niet mogelijk is, kan je het avondwoordje buiten doen. Een grote tuinkaars zorgt voor extra sfeer. De sterrenhemel doet de rest!

Verloop

Inleiding

  • De deelnemers liggen in bed.
  • Indien het avondwoordje buiten gehouden wordt, komen alle deelnemers rond jou zitten. Je kan hen op hun rug naar de sterren laten kijken.
  • Je kan beginnen met een aantal inleidende vragen:

Wie heeft afgelopen nacht gedroomd?
Vertel iets over die droom?
Welke droom van lang geleden (bv. uit je kindertijd) herinner je je nog levendig?

  • Je legt de link met Don Bosco. Dit kan door onderstaande tekst te gebruiken:

Ook al werd hij meer dan tweehonderd jaar geleden geboren, toch was Don Bosco een grote dromer. Hij droomde ervan om jongeren – die in de samenleving van toen weinig kansen kregen – vertrouwen te schenken en verantwoordelijkheid te geven, vriendschappen te sluiten, initiatieven te laten nemen, zorgzaam met elkaar te laten omgaan … Don Bosco was ook een doorzetter, die er alles voor gedaan heeft opdat zijn droom zou uitkomen. Hij bouwde scholen en internaten, kerken en kapellen … en wist velen te engageren om met hem mee te werken.

Wanneer we hier vandaag samen zitten, is dat nog steeds een gevolg van de droom van Don Bosco. onze speelpleinwerking is een plaats zoals Don Bosco dit droomde: een plaats waar het goed is om te leren, een plaats waar jongeren kunnen uitroeien tot wie ze zijn … Net zoals Don Bosco dat wilde.

Zo heeft elk van ons zijn of haar dromen: een droom voor deze zomer, een droom voor het leven. Wie van ons droomt niet van goede vrienden, van een leuke familie, van een zorgeloze vakantie, een uitdagende toekomst, een wereld zonder geweld of een leuke job? Dromen mag. Meer zelfs: dromen moet, omdat we ze een doel en een nieuwe dynamiek in ons leven krijgen. We willen jullie vandaag uitdagen om jouw droom over een mooi leven beetje bij beetje waar te maken, want … zijn droom doet dromen!

  • Over een van de dromen van Don Bosco gaat het vandaag. Als kleine jongen (hij was 9 of 10 jaar oud) had hij een droom die hem zijn hele leven zou bijblijven. Pas aan het eind van zijn leven had hij door wat die droom van lang geleden betekende. We laten de kleine Giovanni aan het woord.

Midden

  • Je leest de droom van Don Bosco op een rustige manier voor. Je kunt dit eventueel ook met meerderen doen, zodat er verschillende stemmen zijn. De tekst vind je in bijlage.
  • Don Bosco schreef zijn droom, op vraag van de paus, neer. We merken dat het op een heel eigen manier is gedaan, met woorden en beelden die we nu bijna niet herkennen. Toch heeft die droom voor iedereen die in het spoor van Don Bosco werkt nog een grote betekenis.
  • Je probeert de link te leggen tussen de droom en wat die voor ons vandaag kan betekenen. Hieronder geven we een mogelijke betekenis. Voel je vrij dit op een persoonlijke manier te vertellen.

Giovanni ziet allemaal kinderen en jongeren die zich niet aan de regels houden. Hij vliegt er als een gek op af en probeert hen met een grote vurigheid op het juiste pad te krijgen. Is dat wel de juiste manier? De in eerste instantie vreemde persoon zegt hem dat hij ze niet voor zich zal winnen met geweld en kwade woorden. Nee, hij moet daarentegen met zachtheid en geduld met hen omgaan, hen tonen dat hij hen graag ziet, hen niet met vuisten, maar met mooie woorden tegemoet gaan.

Misschien heb je je wel al eens afgevraagd waarom een Don Boscowerking steeds maar weer kansen geeft aan jongeren, waarom we nét dat stapje verder gaan. Dat heeft te maken met de droom van de kleine Giovanni. In een droom heeft hij geleerd om steeds opnieuw geduldig met kinderen en jongeren om te gaan. In zijn spoor proberen we dat ook te doen!

Slot

  • Je sluit het avondwoordje af met een lied dat verwijst naar “dromen”. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden:

Live the dream

Een Don Boscolied dat aanspoort om de droom te (be)leven

Dreamer

“Je kan alles zien wat je verlangt, jongen.”

Ruimtevaarder

Een kleine schooljongen heeft de droom om ruimtevaarder te worden

Indien je het avondwoordje buiten doet, nodig je de deelnemers uit naar de sterren te kijken en er een uit te pikken. Laat hen die ster koppelen aan een kind/jongeren waar ze het moeilijk mee hebben (gehad) en laat hen reflecteren over hoe ze – in het spoor van Don Bosco – dat kind/die jongere een nieuwe kans te geven.


Tags:
droom
Don Bosco
Avondwoordje by Bosco Base www.avondwoordjes.be