Niemand zal in je geloven totdat jij in jezelf gelooft

WAAR

Dit avondwoordje kan in eender welke ruimte gehouden worden.

INHOUD

Voor dit avondwoordje baseren we ons op de spreuk van een van de avondwoordjesposters van

Bosco Base: “Niemand zal ik je geloven, totdat jij in jezelf gelooft.”

We kunnen pas in onszelf geloven wanneer we het vertrouwen krijgen van anderen om iets te doen

en om boven onszelf uit te stijgen.

LIED of TEKST

We kiezen voor een verhaal van Don Bosco, verteld vanuit het perspectief van “het scheermesje”.

SFEER

We zorgen voor een stemmig ingerichte ruimte. Kaarsjes behoren tot de mogelijkheden. Aan een

van de muren hangt de poster van Avondwoordjes. Indien er veel deelnemers zijn, kunnen er

meerdere posters in de ruimte hangen.

Ergens vooraan of centraal ligt een scheermesje (als het kan is dat een oud model, dat kan

openklappen), eventueel aangevuld met materialen die aan een kapperszaak doen denken.

VERLOOP

inleiding - de deelnemers komen rustig binnen - de ruimte is stemmig ingericht. Centraal ligt een scheermesje en eventueel wat kappersspullen - de begeleider stelt een aantal vragen die betrekking hebben op het scheermesje: o welk voorwerp is dit? o waaraan doet je dit denken? o wat is het doel van dit voorwerp? o wat zijn mogelijke gevaren bij het gebruik ervan? o heeft iemand hier al negatieve ervaringen mee?

midden - we laten het scheermesje aan het woord en lezen - de begeleider leest het verhaal voor (zie “lied of tekst”) - we geven wat duiding bij het verhaal: o de jongen kon pas beginnen geloven in zichzelf, omdat hij het vertrouwen had ervaren van Don Bosco o zelfvertrouwen begint wanneer anderen aangeven in jou te geloven - de begeleider zet het lied “Have a little faith in me” op. Terwijl het lied opstaat, kunnen de deelnemers op een post-it neerschrijven wat hun zelfvertrouwen doet groeien of wat zij (kunnen) doen om anderen zelfvertrouwen te geven

slot - wanneer het lied gedaan is of wanneer de deelnemers gedaan hebben met schrijven, leest de begeleider een aantal post-its voo


Categorie:
Tags: