Dief in het gezelschap

99 likes, animerend
Terug naar overzicht

Uitleg

De spelers staan in een kring, met tussen elkaar minstens één meter afstand. In het midden van de kring ligt een voorwerp. Eén van de spelers moet zich verwijderen. Hij is de dief. De begeleider duidt een andere speler als politieagent aan. Nu moet de dief, die de politieagent niet kent, in de kring binnendringen, op een plaats tussen de spelers door, die hij zelf mag uitkiezen. Hij moet het voorwerp uit de kring stelen en door dezelfde opening als hij binnenkwam die kring weer verlaten. De politieagent heeft er alle belang bij zich niet te verroeren zolang de dief het voorwerp niet van de grond raapt. De dief mag doen alsof hij het voorwerp neemt. Alle andere spelers mogen, om het de dief moeilijk te maken, gebaren dat ze de politieagent zijn. Als de dief wil vluchten, moet de politieagent hem trachten te tikken voor hij de kring verlaten heeft.

Materiaal

een voorwerp