Dirigentje

83 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Iemand gaat buiten terwijl de andere spelers in een kring gaan zitten. Eén onder hen is de dirigent die, aan zijn orkest, de beweging van het bespelen van een muziekinstrument voordoet en af en toe verandert van beweging en een ander instrument begint te bespelen. Het orkest begint te spelen. De persoon die buiten stond, komt terug binnen in de kring en moet proberen te ontdekken wie de dirigent is.

Variant: de dirigent kan ook afgelost worden, namelijk door naar iemand te knipogen. Deze wordt dan in zijn plaats dirigent. Om de persoon die de dirigent moet zoeken het niet te moeilijk te maken, mag dit maar drie keer per spel gebeuren.