Geluidenkim

17 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

De groep wordt in twee ploegen verdeeld en bevinden zich aan weerszijden van een tussenmuur. Om beurten laten de ploegen een geluid horen door iets met een bepaald materiaal te doen dat geluid maakt. De andere ploeg moet raden wat het is.

Variant:

  • duidelijk herkenbare geluiden op voorhand op band opnemen
  • ook stemmen van leden van de groep erin verwerken.

Materiaal

allerlei materialen die geluid maken