Groepsindeling: So you think you can dance

10 likes, animerend
Terug naar overzicht

Uitleg

Zet muziek op, de cursisten moeten dansen. Het is de bedoeling dat ze door de ruimte bewegen. Telkens als je de muziek stop zet, moeten ze stokstijf blijven stilstaan. Doe dat een aantal keren. Daarna deel je de cursisten in groepen in naargelang hoe dicht ze bij elkaar staan.

Materiaal

Muziek