Groepsindeling: So you think you can dance

likes, animerend
Terug naar overzicht

Uitleg

De spelers moeten dansen/door de ruimte bewegen op muziek. Telkens wanneer de muziek stopt, moeten ze stokstijf blijven stilstaan. Doe dat een aantal keren. Daarna deel je de spelers in groepen naargelang hoe dicht ze bij elkaar staan.

Materiaal

Muziek