Groepsindeling: Zeg het met een spreekwoord

likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Snij spreekwoorden in zoveel stukken als er personen in een groepje moeten zitten. Alle spelers krijgen een blaadje waar een deel van een spreekwoord op staat. Ze gaan op zoek naar degenen met wie ze hun spreekwoord kunnen maken. Zo ontstaat er per spreekwoord een groepje.
Bv. zoals het klokje / thuis tikt / tikt het / nergens. Bv. oost / west / thuis / best

Materiaal

pen
papier