Ik zit in het groen

likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

De spelers zitten in een stoelenkring. Eén speler staat in het midden waardoor één stoel leeg is. De speler rechts van de lege stoel, neemt plaats op de lege stoel en zegt: 'Ik zit .', opnieuw neemt de speler rechts van de lege stoel plaats op de lege stoel en vult aan: 'in het groen ' Een derde speler schuift op de lege stoel en maakt de zin af: 'En ik hou van... (een naam uit de groep)'. De speler wiens naam genoemd wordt moet dan gaan zitten op de lege stoel. De speler in het midden moet proberen zo snel mogelijk te gaan zitten op de stoel wiens naam juist is genoemd. Maar de speler rechts van de stoel die leegkomt probeert hetzelfde te doen (en zegt dan 'Ik zit '). De bedoeling is om niet in het midden van de kring te moeten staan.

Materiaal

Evenveel stoelen als spelers