Kegelwerpbal

45 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Alle spelers behalve één (de verdediger) staan in een kring en in het midden staan een zestal kegels.De spelers in de kring proberen door samenspel met een bal de kegels in het midden van de kring omver te werpen. De verdediger probeert dit te verhinderen en mag telkens afweren en proberen de omvergeworpen kegels terug recht te zetten. Op het ogenblik dat er vier kegels omver liggen, wordt er veranderd van verdediger.

Variant: om het even welk voorwerp kan in de kring staan om omver te worden geworpen.

Materiaal

1 bal en een zestal kegels