Op je gevoel

7 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Je staat per twee verspreid over de ruimte. Eén van beide spelers gaat in een bepaalde pose als standbeeld zitten of staan. Als iedereen een pose aangenomen heeft, mogen de partners vijf tellen kijken hoe het standbeeld in elkaar zit. De standbeelden verdwijnen dan, ze nemen terug een gewone houding aan. Hun partner probeert echter de houding van het standbeeld na te doen. Nadien kunnen de tweetallen uitwisselen wat eventuele verschillen waren. Tot slot wisselen de rollen. Je kan het spel ook spelen met nieuw samengestelde tweetallen.

Variant:

  • je kan ook in drietallen spelen waarbij de derde dan observator is en mogelijke verschillen tussen speler 1 en speler 2 weergeeft.
  • indien de spelers het te moeilijk vinden om zomaar een standbeeld te vinden, kan je hen ook een titel of een mogelijk onderwerp geven.