Opdrachten 91-100

64 likes, opdracht
Terug naar overzicht

Uitleg

91. Beeld een steen uit.

92. Doe twee minuten lang alsof je op een stoel zit.

93. Doe elk 30 sit-ups.

94. Zoek tien verschillende handtekeningen.

95. Zeg het alfabet achterstevoren op.

96. Beeld een plas opgedroogde verf uit.

97. Maak een rijmpje van vijf regels.

98. Verzin een nieuw slot voor de Leeuwenkoning.

99. Maak een ketting van madeliefjes.

100. Teken een bril en een snor bij jezelf.

Materiaal

papier
schrijfgerief
stiften