Paspoort

59 likes, kennismaking
Terug naar overzicht

Uitleg

Iedereen krijgt een stuk papier en schrijft zijn eigen "paspoort". Op dat paspoort staan de volgende dingen: sterrenbeeld, lievelingsgerecht,troetelnaam, wat hij graag doet of wie hij graag heeft ... Daarna worden er vier gelijke groepen gevormd en worden de paspoorten door elkaar geschud en onder de groepen verdeeld. Elke groep krijgt evenveel paspoorten. Elke groep mag nu om beurten raden welk paspoort bij welke persoon hoort. Lukt dit, dan mag de groep die hierin slaagde nog eens proberen met een volgend paspoort. Lukt dit niet, dan is het aan een volgende groep. Een groep die het paspoort van iemand niet heeft, maar wel zonder fouten de eigenschappen van die persoon kan geven, mag ook zo raden en wint dan het paspoort van die persoon. Doel van het spel is nl. om zo veel mogelijk mensen in je groep te krijgen.

Materiaal

Papier en schrijfgerief