Tikrugby

likes, animerend
Terug naar overzicht

Uitleg

Er zijn twee teams met een eigen helft. De bedoeling is om de bal over de achterlijn van de tegenstander te krijgen. Dit doe je door met de bal te lopen en te passen naar teamgenoten. Als je getikt wordt door een tegenstander, moet je de bal hard achteruit gooien zonder te kijken. Elke keer als er een punt gemaakt is, mag de tegenpartij vanaf de middenstip beginnen.

Materiaal

Een bal