Vangbal

22 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

De spelers worden in twee groepen verdeeld en moeten om de beurt een vangbare bal over het touw naar de overkant gooien. Kan de andere ploeg hem vangen, levert dit één punt op.

Materiaal

bal
touw