Vangstok

likes, kennismaking
Terug naar overzicht

Uitleg

De groep staat in een kring. De spelleider staat in het midden en houdt een stok verticaal vast. Wanneer de spelleider plots de naam van een groepslid roept, laat die de stok vallen. De geroepene moet de stok opvangen vooraleer deze de grond raakt. Lukt dat, dan krijgt die één winstpunt.

Materiaal

stok (borstelsteel)