Voorwerpenwoord

15 likes, rustig
Terug naar overzicht

Uitleg

Twee ploegen krijgen een woord met evenveel letters. Nu proberen ze zo vlug mogelijk hun woord te vormen met voorwerpen, d.w.z. voor elke letter van het woord moeten ze een voorwerp zoeken dat met deze letter begint en dat bij de spelleider brengen. De ploeg die er als eerste in slaagt zijn voorwerpenwoord te vormen, wint.

Materiaal

Al wat in de nabijheid is